Otázka

Miesto so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru M25